КИВА линиясы боюнча насыялар

«КИВА» долбоору боюнча каржылоо: мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүүчүлүк үчүн насыялар, сооданы, тейлөө тармагын жана өндүрүштү  өнүктүрүү үчүн насыялар, өз ара жардамдашуу боюнча топтук насыялар.

КИВА багыты боюнча насыяларды берүүнүн шарттары:

 • Валюта: сом;
 • Суммасы:
  • жекече насыялоодо:  250 000 сомго чейин
  • топтук насыялоодо: топтун бир мүчөсүнө берилген максималдуу сумма 200 000 сомдон көп эмес
 • Пайыздык чени*: сом менен 27%ден
 • Насыялоо мөөнөтү:  3 айдан 24 айга чейин.

Эффективдүү пайыздык чени*: сом менен 30.61%

Камсыздоо:

жекече насыялар боюнча:

 • кыймылсыз мүлк;
 • аралаш (кыймылдуу + кыймылсыз мүлк);
 • Насыяны  кайрадан алып жаткан кардарлар үчүн 200 000 сомго чейинки насыя туруктуу кирешеси бар эки адамдын кепилдиги астында же/жана кыймылдуу мүлк+ туруктуу кирешеси бар бир адамдын кепилдиги астында берилиши мүмкүн.

 топтук насыялар боюнча:

 • Топтун мүчөлөрүнүн кепилдиги
 • 150 000 сомго чейинки суммадагы 1 жылдык мөөнөткө берилүүчү насыялар 2 адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.
 • Бонус: келишим боюнча милдеттер толук аткарылган учурда   жылдык 5%.  Насыяны мөөнөтүнөн эрте жана/же суммардык 5 күндөн көп кечиктирип төлөгөн учурда бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт.

Негизги документтердин тизмеси:

 • насыя алуучунун жана жубайынын, кепилдик берүүчүнүн (болгон учурда), жана жубайынын, эгерде кепилдик берүүчү – үчүнчү жак болгон учурда, паспортторунун көчүрмөлөрү
 • нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • иштеген жеринен акыркы 12 ай аралыгындагы кирешеси жөнүндөгү маалым кат
 • үй-бүлөнүн кирешесинин өлчөмүн тастыктоочу  башка да документтер (болгон учурда)
 • күрөөгө коюуга берилип жаткан кыймылсыз мүлктүн укук берүүчү/укугун тастыктоочу документтери жана кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту;
 • күрөөгө коюуга берилип жаткан транспорт каражатынын  техпаспорту,
 • мам. каттоо кызматынан жер тилкесинин бөлүнүп берилгендиги жөнүндөгү мам. акт же ижара келишими (талаачылык боюнча)

«Старттык бизнес» насыясы

Насыя мал чарбачылыгы, талаачылык, коомдук тамактанууну уюштуруу, айыл жана  шаар жеринде тейлөө кызматын: автотейлөө, балдар үчүн кызматтарды уюштуруу, чач тарач, темир устачылык жана электр тейлөөлөрүн, туризм жана бизнес ишин уюштуруу үчүн жабдууларды жана техникаларды сатып алуу багыттары боюнча берилет.

Кимдер бул программанын катышуучусу боло алышат?

Кирешенин жаңы булагын издөө менен өз иштерин башка кесипке которушкан, өз бизнестерин нөлдөн баштап жатышкан 22 – 25 жаш курагындагы насыя алуучулар.  Жаңы бизнестеги иштеген мезгили насыя алуу үчүн арыз берген убакка карата 3 айдан көп болбоого тийиш.  Иштеп жаткан бизнеси бар жана жаңы ишти баштап жатышкан аялдар.

Насыялоонун шарттары:

 • Насыянын валютасы: сом
 • Насыянын суммасы:
 1. жекече насыялоодо: 10 000 сомдон 250 000 сомго чейин
 2. топтук насыялоодо: топтун бир мүчөсүнө берилген максималдуу сумма 200 000 сомдон көп эмес
 • Насыянын мөөнөтү: жекече насыялоодо – 3 айдан 24 айга чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен жылдык 20%ден

Эффективдүү пайыздык чени*: сом менен 21.94%

Бонус: пайыздарды кайтарып берүү:
–  келишим боюнча милдеттенмелер так аткарылган учурда  жылдык 2%
– насыяны мөөнөтүнөн эрте жана/же мөөнөтүнөн суммардык 5 күндөн көп кечиктирип төлөгөн учурда (жылдык (2%) бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт

 • Насыяны төлөөнүн графиги: жекече же аннуитеттүү
 • Насыя боюнча камсыздоо:
 1. кыймылсыз мүлк;
 2. 150 000 сомго чейинки 12 ай мөөнөтү менен берилүүчү насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.
 3. 150 000 сомго чейинки 12 айдан узак мөөнөттөгү насыялар боюнча кыймылдуу мүлктүн күрөөсү жана туруктуу кирешеси бар эки адамдын кепилдиги астында берилиши мүмкүн. 
 4. 50 000 сомго чейинки 12 ай мөөнөтү менен берилүүчү насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.
 5. аралаш (кыймылсыз + кыймылдуу мүлк).

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Насыя алуучунун, анын жубайынын жана кепилдик берүүчүлөрдүн  паспортторунун көчүрмөлөрү
 • Насыя алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү  документтери
 • Кепилдик берүүчүлөрдүн  акыркы 12 ай аралыгындагы кирешеси жөнүндөгү маалым кат
 •  Startup үчүн финансылык сабаттуулук боюнча окуулардан өтүү

 “Форс- Мажор” Насыясы

Насыя форс-мажордук, аба ырайынын катаал шарттарынан же эпидемиядан, жаратылыш кырсыктарынан: селден, суу каптоодон, кургакчылыктан жана ошондой эле зыян келтирген жаңжалдуу абалдардан жапа чегишкен адамдарды каржылоону көздөйт.

Насыя төмөндөгүлөргө берилет:

 • малдын башын жана эгин талааларын калыбына келтирүүгө,
 • сооданы, коомдук тамактанууну уюштурууга,
 • тейлөөлөрдү сунуш кылууга,
 • жабдууларды жана техникаларды сатып алууга,
 • кыймылсыз мүлктү курууга жана реконструкциялоого.

Насыялоонун шарттары:

 • Насыянын валютасы: сом
 • Насыянын суммасы:
  – жекече насыялоодо:  10 000 сомдон  250 000 сомго чейин
  –топтук насыялоодо: топтун бир мүчөсүнө берилген максималдуу сумма 200 000 сомдон көп эмес
 • Насыянын мөөнөтү:   3 айдан  24 айга чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен жылдык 20%ден
 • төлөө графиги: жекече же аннуитеттүү
 • Бонус:  келишим боюнча милдеттенмелер так аткарылган учурда жылдык 5% кайтарып берүү
 • насыяны мөөнөтүнөн эрте жана/же мөөнөтүнөн суммардык 5 күндөн көп кечиктирип төлөгөн учурда (жылдык (5%) бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт

Эффективдүү пайыздык чени*: сом менен 21.94%

 • Камсыздоо:

жекече насыялар боюнча:

 • кыймылсыз мүлк;
 • аралаш (кыймылдуу+ кыймылсыз мүлк);
 • 100 000 сомго чейинки насыялар боюнча бир адамдын кепилдиги же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү алдында  берилиши мүмкүн.
 • 150 000 сомго чейинки насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн

топтук насыялар боюнча:

 • Топ мүчөлөрүнү кепилдиги алдында

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Форс-мажордук жагдайлардан улам насыя алуучунун мүлкүнө зыян келтирилгендигин тастыктаган Мам.уюмдардын маалым каты
 • Насыя алуучунун жана анын жубайынын, кепилдик берүүчүлөрдүн  (болгон учурда) ж-а күрөө берүүчүлөрдүн,– эгерде үчүнчү жак болгон учурда,  ж-а анын жубайынын  (болгон учурда)  паспортторунун көчүрмөлөрү
 • Насыя алуучунун (ж-а күрөө берүүчүнүн, болгон учурда) үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтери
 • Жер тилкесинин берилгендиги жөнүндөгү Мам. Акт же ижара жөнүндөгү келишим
 • Күрөөгө коюуга берилип жаткан кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорт, укук берүүчү документтер, Мам. каттоо кызматынан тыюу салынбагандыгы жөнүндөгү маалым кат)
 • Күрөөгө коюуга берилип жаткан транспорт каражаттарынын техпаспорту

Жашоо шартты жакшыртуу боюнча– «Зеленый кредит»/ «Жашыл насыя»

«Зеленый кредит»/ «Жашыл насыя» жашоо шартын жакшыртууга жана үй-бүлөнүн жашоо сапатын жогорулатууга багытталган.   Турак жайларын оңдоп-түздөө иштеринде «жашыл» технологияларды пайдаланууну көздөгөн кардарларга сунуш кылынат, бул ар кандай энергосарамжалдуу жана экологиялык чечимдер болушу мүмкүн. Насыя энергетикалык чыгымдарды кыскартууга, таштандыларды чыгарууну жана курчап турган чөйрөнүн булганышын азайтууга багытталган.

Программа төмөндөгү каржылоону көздөйт:

Турак үйлөрдөгү/батирлердеги жашоо шартын жакшыртууну, тактап айтканда:

 • Дубалдардын ички жана сырткы беттерин жылуулоо;
 • Ичүүчү суу менен камсыз кылуучу тармактарды орнотуу/алмаштыруу;
 • Турак жайларды оңдоо/ реконструкциялоо;
 • Энергоэффективдүү терезелерди орнотуу;
 • Жылытуу тармактарын орнотуу;
 • Күн суу жылыткычтарын жана батареяларды орнотуу ;
 • Энергоэффективдүү котелдорду орнотуу.

Кимдер бул программанын катышуучусу боло алышат?

– бизнес/чарба жүргүзүүдөн  айлык маяна же киреше алышкан жана үй-бүлөнүн жашоо шартын жакшыртуу үчүн чакан каржылоого муктаж болушкан аялдар;
– 3 жана андан көп баласы бар аялдар;
– жалгыз бой энелер.
Насыянын валютасы: сом

Пайыздык чени*: сом менен жылдык 28%ден

Насыянын суммасы:
– жекече насыялоодо:  10 000 сомдон  250 000 сомго чейин.
– топтук насыялоодо:  топтун бир мүчөсүнө берилген максималдуу сумма 200 000 сомдон көп эмес

Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин

Эффективдүү пайыздык чени*: сом менен 31.89%

Камсыздоо:

 жекече насыялар боюнча:

 • кыймылсыз мүлк;
 • аралаш (кыймылдуу + кыймылсыз мүлк);
 • 100 000 сомго чейинки насыялар боюнча бир адамдын кепилдиги же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү алдында  берилиши мүмкүн.
 • 150 000 сомго чейинки насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.

топтук  насыялар боюнча:
– топ мүчөлөрүнүн кепилдиги.

Бонус: келишим боюнча милдеттенмелер так аткарылган учурда жылдык 5%, насыяны мөөнөтүнөн эрте жана/же мөөнөтүнөн суммардык 5 күндөн көп кечиктирип төлөгөн учурда (жылдык (5%) бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт.  

** Акыркы пайыздык чен өлчөмү жана төлөө графиги суралган суммага, насыянын мөөнөтүнө, кардардын төлөм жөндөмдүүлүгүнө, коюлган күрөөгө ж.б. жараша аныкталат. Сурооңуз боюнча Сиз сураган суммага жана жогоруда көрсөтүлгөн шарттарга жараша  сатуулар боюнча адис Сизге төлөө графигин сунуш кылат.