Тарифтер

ЖЕКЕ КАРДАРЛАРГА

1. НАСЫЯЛАР

2. ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА ТЕЙЛөө

3. ТөЛөМ КАРТАЛАРЫ

4. АМАНАТТАР