Байланыш

24/7 Байланыш Борборунун телефон номерлери:

+996 (312) 905 805

+996 (701) 905 805

+996 (770) 905 805

+996 (554) 905 805

+996 (554) 905 805

Социалдык баракчалар:

      

Сунуштар учун электрондук почтасы:

baitushum@baitushum.kg