Арыз калтыруу

Кардарларды тейлөөнγн сапатын жакшыртуу максатында, баардык кардарлар көрсөтγлгөн кызматтын сапаты жөнγндө өзγнγн ой пикирин айтууга, ишкендγγлγктγ жакшыртуу боюнча арыз жана сунуштарын киргизγγгө укуктуу.

 

Мындан тышкары, Сиздер даттануу маселелери жана сунуштар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкына да кайрылсаңыздар болот:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы  Бишкек ш.,Чүй пр., 168 (0312) 615278
Ош облустук башкармалыгы Ош ш., Курманжан Датка көч., 119 (03222) 48463
Нарын облустук башкармалыгы Нарын ш., Жамгырчы уулу Абас көч., 6 (03522) 50472
Ыссык-Көл облустук башкармалыгы Каракол ш., Токтогул көч., 265 (03922) 51253
Жалал-Абад облустук башкармалыгы Жалал- Абад,  Эркиндик көч., 13 (03722) 23884
Талас облустук башкармалыгы Талас ш., Бердике Баатыр көч., 291 (03422) 52377
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Баткен ш., Т. Садыков атындагы көч., 3 (03622) 50446

Кардарлардын кайрылууларын кароонун тартиби

ААК “Бай Тушум” Банкынын кардарларынын арыздарын, сунуштарын жана талаптарын кароонун тартиби

  Сизге кандай кайрылсак болот? *
  Байланыш телефону
  E-mail дареги *
  Аймагы
  Кызматкердин ФАА
  Биздин сервис
  Тейлөөнүн сапаты боюнча Сиздин ой-пикириңиз *

  * Толтуруу үчүн милдеттүү тилкелер