Директорлор Кеңеши

Салымбеков Жумабек Мамытбаевич «Бай Түшүм» Банкы ААКтын Директорлор кеңешинин төрагасы, Директорлор кеңешинин талапкерлер боюнча комитетинин төрагасы жана насыя комитетинин төрагасы.
Гульнара Нуркулова Жороевна Директорлор кеңешинин мүчөсү, Аудит боюнча комитеттин мүчөсү, Талапкерлер жана сый акылар боюнча комитеттин мүчөсү жана Директорлор кеңешинин насыя комитетинин мүчөсү.
Кирияк Виктор Директорлор кеңешинин мүчөсү, Аудит боюнча комитеттин төрагасы, Тобокелдиктерди башкаруу жана комплаенс-контролдоо боюнча комитеттин мүчөсү.
Тазабеков Эркин Директорлор кеңешинин мүчөсү, Тобокелдиктерди башкаруу жана комплаенс боюнча комитеттин төрагасы, Аудит боюнча комитеттин мүчөсү жана Номинациялар жана сый акылар боюнча комитеттин мүчөсү
Конокбаева Назгүл Доконовна Директорлор кеңешинин мүчөсү, Тобокелдиктерди башкаруу жана комплаенс-контролдоо комитетинин мүчөсү жана Директорлор кеңешинин насыя комитетинин мүчөсү.