Миссия жана баалуулуктары

Миссия

Убакытты баалайбыз. Жашоодон рахат алууга жана кыялдарды орундатууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүүчү Банкинг түзөбүз!

 Банктын баалуулуктары:

 •  Биз баарыбыз бирге гүлдөп өнүгө алаарыбызга ишенебиз.
 • Кардарлардын бакубатчылыгынын өсүшү – жалпы өлкөбүздүн ийгилиги.
 •  Эң жакшы кардардык тажрыйба.
 •  Биздин бардык ишибиз кардарлардын кызыкчылыктары  үчүн жана ошонун айланасында  курулган.
 • Биз тез арада тейлөө жана тейлөөнүн жогорку сапаты менен кардарларыбызды таң калтыруу үчүн дайыма аракеттенебиз.
 •  Биз дайыма ачык-айкындуулукта иштейбиз, өзүбүздүн кардарларыбыздын оюндагыдай жана андан да артык тейлөөлөрдү сунуштайбыз. Өз ара ишенимдүү, өнөктөштүк мамилелерди курабыз.
 •  Бардык  убакыттардагы  үлгүлүү  команда
 • Банктын жетишкендиктери жана ийгиликтери – биздин үлгүлүү команданын натыйжасы экендигине биз ишенебиз.
 • Өз ара ишеним, сый-урмат, демилгелүүлүк жана ачык-айкындуулук  бизге мыкты натыйжаларга жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө.
 • Бизде профессионалдык жактан өсүп-өнүгүү жана адистик кубаттуулугубузду толук ачуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
 •  Биз өз ишибизди жан  дилибиз менен аткарабыз.
 • Команданын ар бир мүчөсү банк менен бирге өсүп-өнүгүүдө.  Туруктуулукту жана коопсуздукту сезүү – эң мыкты иш оруну биздин банкта экендигигин көрсөтүп турат.