Банктын Өнөктөшү бол

Урматтуу өнөктөштөр,

Сиздин ишенимиңизди жана кызматташууга болгон ниетиңизди «Бай Түшүм» Банкы жогору баалайт. Биз сиздин бизнесиңиздин өнүгүшүнө колдоо көрсөтүүгө кызыкдарбыз.

«Бай Түшүм»  Банкы менен кызматташуу- ишенимдүү жана пайдалуу!

  • Кыргызстандын финансы рыногундгы ийгиликтүү тажрыйбанын  20  жылы;
  • Банкка ишеним арткан  кардарлардын саны–170 000ден ашуун;
  • Интернет жана мобилдик банкинг –24/7/365;

 «Бай Түшүм» Банкынын өнөктөш программасы:

  • Банк сунуштаган продуктулардын жардамы менен сатуулардын өлчөмүн көбөйтүүчү жабдуу,
  • Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бири менен кызматташуу аркылуу таасирдүүлүктү бекемдөө жана кадыр-баркты жогорулатуу,
  • жаңы кардарларды тартуу үчүн  банк менен биргеликте маркетинг акцияларына, семинарларга катышуу,
  • сатуулардын өлчөмүн көбөйтүү үчүн банктын кардарларын тартуунун мүмкүнчүлүгү.+