Топ-Менеджмент

 

Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович

 Башкармалыктын Төрагасы

Максатбек  Бейшенбекович банк тармагы боюнча 20 жылдан ашуун тажрыйбага ээ, анын 17 жылдан ашуун мезгилинде жетекчилик кызматтарда эмгектенип келе жатат, экономика багыты боюнча магистр болуп эсептелет. Ал 2000-жылдан  2004-жылга чейин «Энерго Банкты» жетектеген, 2004-2007-жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары кызматында иштеген. 2007-2010- жылдары «Банк Центр Кредит» ААКнын өкүлчүлүгүнүн башчысы болгон. 2010-жылдан 2012-жылга чейин «Залкар банктын» Башкармалыгынын Төрагасы болгон.

«Бай Түшүм» Банкынын Башкармалыгынын Төрагасынын милдетин аткаруучулук кызматына келгенге чейин «Аю Гарант» Камсыздандыруу компаниясы ААКнын Башкы директору болуп иштеген. Банк тармагынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган.

Ишенбаев Максатбек  Бейшенбекович Кыргыз Улуттук университетинин экономикалык факультетин «Финансы жана кредит» багыты боюнча жана Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясынын MBA аяктаган. Мындан тышкары политология багыты боюнча магистратураны (The Graduate School of Policy Science  Сайтама шаары, Япония) окуп бүтүргөн. Ошондой эле Шанхай финансы университетинде (Кытай), Бириккен Веналык институтунда макроэкономика боюнча семинарда (Вена шаары, Австрия) жана Улуу Британиянын (Лондон) Борбордук банкынын окуу борборунда капитал рыноктору боюнча семинарларда окуулардан өткөн.

2018- жылдын май айында Максатбек  Ишенбаев Кыргыз Фонд Биржасынын (КФБ) Директорлор Кеңешинин Төрагасы болуп дайындалган.

  Качкеев Мурас Рысбекович

Башкармалыктын Төрагасынын Биринчи орун басары, Операциялык директор

Качкеев Мурас Рысбекович банк тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбага ээ. 1995- жылы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университетинин экономика жана менеджмент факультетин аяктаган.

Мурас Рысбекович банк иши, структуралык финансылоо, насыялоо жана финансылык программалоо  тармактары боюнча эксперт болуп эсептелет.

Эмгек жолун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экономикалык Башкармалыгынын экономисти катары баштаган. Экономисттен баштап, бөлүм башчысына чейинки кызматтарды аркалаган.  2000-жылы «Эсептик-сактык компаниясы» Ачык типтеги Акционердик коомунун Башкы директорунун Орун басары жана 2007-жылдын май айынан баштап «РСК» ААКнын Башкы  директорунун  Биринчи  Орун басары  болуп  дайындалган (кийинчирээк ААК «РСК Банк» болуп аты өзгөртүлгөн). 2010-жылдан 2013-жылга чейин «КЫРГЫЗСТАН» Коммерциялык банкынын Башкармалыгынын Төрагасы кызматында турган. 2016-жылдан 2018-жылга чейин «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын Башкармалыгынын Төрагасы кызматын ээлеп турган.

2018-жылдын апрель айында  «Бай Түшүм» Банкынын Башкармалыгынын Төрагасынын Биринчи Орун басары, ошондой эле  Операциялык директор кызматына дайындалды.

   Ирина Валентиновна Ким 

 Член Правления,  Бизнес директор   

Ирина Валентиновна работает в банковской системе более 16 лет, имеет значительный опыт в розничном, МСБ и корпоративном кредитовании. Ирина Валентиновна окончила экономический и юридический факультеты Кыргызско-Российского Славянского Университета. Трудовую деятельность начала в 2002 году в ЗАО «Инэксимбанк». С 2007 года по 2009 годы возглавляла управление розничного кредитования  ЗАО «БТА Банк».  Работала директором ОсОО «General Distribution», возглавляла отдел по финансированию финансовых учреждений ЗАО «Фонд развития Кыргызской Республики». С 2011 по 2012 год являлась начальником кредитного управления ОАО «Залкар Банк».

С 2012 года присоединилась к команде банка «Бай-Тушум», как Член Правления Банка, возглавляла управление продаж  и кредитное управление. Под ее руководством в Банке была построена новая система продаж банковских продуктов и система кредитования МСБ и корпоративных клиентов. С 2016 по 2018 годы работала  в сфере развития кредитования МСБ в ЗАО Банк Азии и руководителем по корпоративной деятельности ЗАО «КИКБ».

В 2018 году вернулась в Банк «Бай-Тушум» на должность Члена Правления/Бизнес директора Банка.

Ирина Валентиновна имеет многочисленные сертификаты специализированных курсов:  «Элементы банковского дела и финансовый анализ малых предприятий, «Ипотечное кредитование для банковских работников», «Инвестиционное кредитование», «Основы ипотечного кредитования», «Стратегический менеджмент в банке. Моделирование банковской деятельности для руководителей высшего и среднего звена»

Исакова Гульзина Абыловна

Член Правления, Технический директор

Гульзина Абыловна имеет 25 летний опыт работы в банковской системе. Окончила Фрунзенский Политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Трудовую деятельность начала в 1989 году в «Кыргызпромстройбанке». В 1993 году перешла в НБ КР на должность экономиста отдела ценных бумаг. До 1998 года занимала должность ведущего экономиста группы дилеров экономического управления НБ КР.

С 1998 года занимала должность руководителя группы анализа финансового рынка отдела организации рефинансирования и размещения ценных бумаг экономического управления НБ КР.

В 2002 году возглавляла отдел организации рефинансирования и размещения ценных бумаг управления денежно-кредитных операций НБ КР. Затем проработала начальником управления денежно-кредитных операций НБ КР.

C 2008 по 2016 годы работала начальником управления финансовой статистики и обзора НБ КР. С 2016 года занимала должность начальника управления автоматизации НБ КР. В июле 2018 года присоединилась к команде Банка «Бай-Тушум» и назначена на должность Технологического директора, а также Члена Правления Банка.

Прошла дополнительное обучение в международных организациях и центральных банках. Имеет многочисленные сертификаты специализированных курсов:  по «Финансовым инструментам», «Экономическая политика и финансовая стабильность», «Кредиты частному сектору как залог для кредитов рефинансирования» в Германии. В 2006 году проходила обучение в Японии по «Рынку ценных бумаг» в Японии, «Финансовые деривативы» во Франции.

Гульзина Абыловна награждена государственной наградой Президента Кыргызской Республики, а также почетными грамотами Национального банка Кыргызской Республики и нагрудным знаком Национального банка Кыргызской Республики II степени.

  Мухамед Жигиталыевич Джумалиев

Член Правления, начальник юридического управления

Окончил Международный Университет в Кыргызстане, является Магистром международного права. Профессиональный юрист, специализирующийся в области банковского, корпоративного, трудового и земельного законодательства. Мухамед Джумалиев начал свою карьеру в качестве юриста правового проекта LARC, реализуемого Швейцарской ассоциацией Хельветас Кыргызстан.

Присоединился к команде Банка «Бай Тушум» в 2006 году, прошел путь от юриста филиала до члена Правления Банка.

Имеет многолетний опыт работы в области правоприменительной и судебной практики в сфере банковского законодательства, принимал непосредственное участие в процессе трансформации микрокредитной компании в микрофинансовую компанию с лицензией по привлечению депозитов и далее в универсальный Банк с полной банковской лицензией.

С августа 2017 года является начальником юридического управления,  Членом Правления Банка.

 

  Касмахунова Амина Алиевна

 Член Правления/Финансовый директор

Амина Алиевна имеет 8-летний опыт работы с иностранными инвесторами, в банковской сфере работает с 2012 года. С 2012 по 2017 гг. работала в отделе планирования и анализа в ЗАО «Банк Компаньон», с 2017 по 2018 год работала в ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» в качестве Члена Правления,начальника экономического отдела, в марте 2018 года была назначена на должность заместителя Председателя Правления. К команде Банка Бай-Тушум присоединилась в январе 2019 года в качестве Члена Правления, финансового директора. Окончила факультет «Управление бизнесом» Американского Университета в Центральной Азии.

Канат Маратбекович Курманов

Член Правления,  начальник управления оценки кредитных рисков

Окончил Политехнический институт им. И. Раззакова по специальности бухгалтерский учет и аудит.  Имеет  более чем 13- летний опыт в сфере микро- и МСБ кредитования. Присоединился к команде Банка «Бай Тушум» в 2009 году, в 2014 году был назначен заместителем начальника кредитного управления.  Учитывая большой накопленный опыт в сфере кредитования как методологический, так и практический в 2016 году был назначен начальником управления продаж, заместителем Председателя Правления. В 2018 году назначен на должность Члена Правления банка, а также начальника управления оценки кредитных рисков.

Является экспертом в области Микро и малого финансирования в КР, торгового финансирования, программ контрактного финансирования и стратегического менеджмента.  Основным достижением является запуск в банке линии МСБ кредитования и торгового финансирования