Керек-жарак насыялары

Керектөөчүлүк насыя: өз пландарыңды ишке ашыргын!

Банктан насыяларды кандай убакта алышат? Качан үй оңдоого, автоунаа, үй сатып алууга жетпегенде, качан ири тиричилик техникасын же жөн гана түйүндүк телефонду сатып алууну каалаганда, же качан окутууга төлөө же саясатка жөнөө керек болгондо.

Насыяны алып жатып, эмнеден тынчсызданышат? Жогорку пайыздардан, тариздетүү учурундагы узакка сүйрөлүүлөрдөн, күрөөнүн жетишсиздигинен же, насыянын суммасы Сиздин ойлонгондоруңузду ишке ашыруу үчүн жетишсиз болушунан.

Бишкекте кайдан керектөөчүлүк насыяны терс учурлардан коркпостон алууга мүмкүн болот? «Бай Түшүм» банкынан! Мында насыяны күрөөсүз, артыкбаш кагаздарсыз жана чарчатуучу чуркоолорсуз. Эгерде Сиздин кирешеңиздин булагы – эмгек акы болсо, анда киреше тууралуу маалымкаттын дагы кереги жок! Насыя пенсионерлерге дагы берилет!

Өз пландарыңызды кыска мөөнөттөрдө жана ашыкча проблемаларсыз «Бай Түшүм» банкынан алынуучу керектөөчүлүк насыя менен бирге ишке ашырыңыз!

Пайдалуу насыя алууну каалайсызбы? Билдирмени мында калтырыңыз.

Бирок адегенде насыянын шарттары тууралуу билип алыңыз

Насыяны берүү шарттары:

 • Валютасы: сом;
 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин;
 • Пайыздык чени*: сом менен 25%дан жогору
 • Насыялоонун мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин;
 • 250 000 сомго чейинки насыялар боюнча бир адамдын кепилдиги же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү алдында берилиши мүмкүн.
 • 300 000 сомго чейинки насыялар боюнча насыяны экинчи жолу алып жаткан кардарлар үчүн туруктуу кирешеси бар бир кепилдин жана кыймылдуу мүлктүн кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.

Биздин калькулятор Сизге, насыянын кааланган суммасына жана мөөнөтүнө жараша, мүмкүн болгон пайыздарды эсептөөгө жардам бере алат.

Кредитный калькулятор "Потребительский"

Выберите валюту
Field is required!
Field is required!
Сумма
Введите сумму от 10 000 сом до 2 000 000 сом
Введите сумму от 10 000 сом до 2 000 000 сом
Сумма
Field is required!
Field is required!
Срок в месяцах
Field is required!
Field is required!
Срок в месяцах
Field is required!
Field is required!

По заданным критериям кредит не выдается

Процентная ставка 
0%
Field is required!
Field is required!
Процентная ставка 
0%
Field is required!
Field is required!
Ежемесячный платеж 
0 KGS
Field is required!
Field is required!
Ежемесячный платеж 
0 USD
Field is required!
Field is required!
Общая сумма выплаты 
0 KGS
Field is required!
Field is required!
Общая сумма выплаты 
0 USD
Field is required!
Field is required!
0
Field is required!
Field is required!

Насыя алуучуга коюлуучу талаптар:

 • жашы – 18 жаштан 65 жашка чейин
 • туруктуу кирешенин болушу
 • жалданып иштөөчүлөр үчүн – акыркы иштеген жеринен 3 ай үзгүлтүксүз эмгек стажы
 • 3 ай ишмердүүлүк иш-аракеттеринин тажрыйбасы
 • негизги киреше булагы пенсия жана туруктуу кирешеси бар, насыя алуучу менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнүн биринин кошумча кепилдиги бар болсо, насыянын суммасы 100 000 сомдон, мөөнөтү 1 жылдан ашпашы керек

Негизги документтердин тизмеси:

 • насыя алуучунун жана жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү, каттоолору менен
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (андайы болсо)
 • иштеген жеринен жумуш стажы жана акыркы 12 айдагы кирешесинин өлчөмү тууралуу тастыктама (андайы болсо)

Ишкерлер үчүн кошумча документтер:

 • жеке ишкердин каттоосу тууралуу күбөлүктүн/патенттин көчүрмөсү
 • кирешелерин кыйыр же түз тастыктоочу документтер, (кассалык китеп боюнча жүгүртүүлөр, ички эсепке алуу боюнча жазуулар ж.у.с.)

Жеке жактар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары

* эффективдүү пайыздык чен:  сом менен 22,83% дан  жогору

Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт