”Бай Тушум Ынгайлуу” Аманаты

Специальный вклад, который позволяет копить и приумножать денежные средства. Отличительной особенностью вклада является возможность пополнения. С увеличением суммы вклада растет и ваш доход.

 

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 2.5% 6% 7% 10% 10.5% 11%
USD 0.5% 1.5% 2% 3%  –

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 1 000 KGS; 20 USD
  • Аманаттын максималдуу суммасы: 3 млн. сом, 40 000 USD
  • Толуктоонун минималдуу суммасы: 500 KGS, 10 USD. Толуктоо мүмкүндүгү аманаттын мөөнөтү аяктаганга 90 күн калганга чейинкиден башка;
  • Акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алуу мүмкүндүгү чектелген
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)
  • Пайыздар ай сайын же аманаттын мөөнөтү аяктаганда төлөнөт

 

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен  жылдык 0.5%-3.04%ды  чет элдик валюта менен, 3,04%-9.92%ды  сом менен түзөт.