Өндүрүштү өнүктүрүү үчүн жылдык 10% пайдалуу насыясы!

16.10.2017

Иштеп жаткан бизнес жана аны өнүктүрүүгө багытталган пайдалуу насыя оймонун мүйүзү сымал бирине-бири дал келүүгө тийиш. Ушул учурда гана ишкананын иши ийгиликтүү боло алат.

Биз ишкер адамдар үчүн насыялардын универсалдуу рецебин  билебиз:

✔ 1 миллиондон жогору насыя алган учурда пайыздык чен –  сом менен жылдык 10%  жана АКШ доллары менен жылдык  10%дан башталат

✔ узак мөөнөттүү,  насыялоо мөөнөтү – 5 жылга чейин

✔ насыяны төлөөнүн жекече графиги

https://www.baitushum.kg/ru/sme/loan-program/business-loans/  тизмеси боюнча документтерди чогултуңуз жана биздин кеңселерибиздин бирине келиңиз.

«Бай Түшүм» Банкы. Сиздин бизнесиңиздин ийгилиги ушул жерден башталат!