Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушунун жыйынтыгы

05.12.2017

1-декабрда акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу болуп өттү. Чогулуштун жүрүшүндө 2017-жылдын июнь айында күчүнө кирген КРнын «КРУБ, банктар жана банк ишмерчилиги жөнүндөгү» кабыл алынган жаңы мыйзамына ылайык келтирилген  Банктын жаңы Уставы жана Банктын Директорлор Кеңеши жөнүндөгү Жобосу бекитилди.

Мындан тышкары директорлор Кеңешинин жаңы түзүмү шайланды, ага төмөнкүлөр киришти:

  • Лида Вардания
  • Юрий Шульган
  • Джон Стауб
  • Галина Кучерявая
  • Йоахим Балд
  • Орсолия Фаркас
  • Кристиан Ремер