“Бай Түшүм” банкынын акционерлеринин жылдык жыйналышы

15.03.2016

ЖАБ Банк “Бай Түшүм” 2016-жылдын 25 марттында саат 09-00до банктын акционерлеринин жыйналышы өтө тургандыгын билдирет. Акционерлер жыйыны Бишкек шаарынын Үметалиев 76 көчөсүндөгү банктын башкы кеңсесинде өтөт. Акционерлерди катоо саат 08-00до башталат; каталып бүтүрүлүшү 09-00до жыйынтыкталат.
Жылдык акционерлер чогулушунун материалдары менен банктын кеңсесиндеги корпоративдик бөлүмүнөн иш күндөрү саат 8-30 – 17-30 тааныша аласыздар.
Чалуу номери: 996 (312) 905 805 же банктын официалдуу сайты: www.baitushum.kg.