«Бай Түшүм» Банкы чакан, орто жана корпоративдик бизнести насыялоону дагы да ыңгайлуу жана жеткиликтүү деңгээлге көтөрдү

23.11.2017

Ар кандай бизнестин, өзгөчө жогорку технологиялуу бизнестин өнүгүшү ар дайым көлөмдүү финансылык инвестициялардын зарылдыгы менен байланыштуу. Атаандаштык рыногунун шарттарында инвестицияларды салуу бизнес-чөйрөнүн ар кандай өзгөрүүлөрүнө компаниялардын өз убагында жооп берүүсүнө жана алардын сатууларынын көлөмүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ушундан улам компаниялардын өнүгүү мезгилинде ыңгайлуу жана жакшы натыйжалуу чечимдерди сунуштай ала турган ишенимдүү финансылык өнөктөшүнүн болуусу өтө маанилүү. 

Бизнес-кардарлардын дайыма өсүп турган талаптарынын шартында «Бай Түшүм» банкы Реконструкциялоонун жана Өнүгүүнүн Европалык банкынын атайын фондусунун акционерлеринин колдоосу алдында, чакан,орто жана корпоративдик бизнес багытында  Банктын кубаттуулугун күчөтүү боюнча долбоорду ишке киргизди. Жаңы киргизилген долбоордун алкагында бизнес-кардарлар насыяларды берүү боюнча банк тарабынан чечимдерди кабыл алуунун мөөнөттөрүн кыскартууга жана дифференцияланган баа мамилеси менен ыңгайлуу продукт түзүмүн киргизүү менен насыяларды берүү боюнча артыкчылыктарга ээ болушту. Мындан тышкары, насыялоо багытындагы бизнес-процесстер алда-канча жакшыртылды, бул өз кезегинде кардарларды тейлөөнүн баасын кыскартууга мүмкүнчүлүк түздү.

Бизнес багыты үчүн жаңы иштердин бири болуп, 6 айлык мөөнөткө бекитиле турган финансылык лимит болуп саналат.  Бул лимитти пайдалануу менен кардарлар зарыл болгон бардык учурларда каржылоону ала алышат. Финансылык лимиттин алкагында ар кандай продуктулар кошумча талдоосуз 1-2 күндүн аралыгында бериле тургандыгын белгилей кетүү керек. Ушул себептен, ар кандай бизнес-мүмкүнчүлүктөр же идеялар пайда болуп калган учурда, кардарлар банктын колдоосуна ишенишсе болот жана өздөрүнүн өнөктөштөрү менен сүйлөшүүлөрдө артыкчылыктуу боло алышат.  А эң башкысы, финансылык лимитти коюу – акысыз.

Дагы бир жаңылык: Бизнес-кардарлар үчүн  – овердрафт. Бул абдан ыңгайлуу продукт, анын жардамы менен финансылык кыска мөөнөттүү муктаждыктарды жоюуга болот, мында каражатты натыйжасыз пайдалангандыгы үчүн ашыкча төлөмдөр болбойт. Себеби, овердрафтты пайдаланган учурда  кардар продуктуну пайдаланган конкреттүү күндөрдүн саны үчүн гана төлөм жүргүзөт.  Банктын учурдагы  жана жаңы кардарлары овердрафт боюнча күрөөсүз лимит койо алышат, ошондой эле карыздуулукту ай сайын жоюунун да зарылдыгы жок.

Финансылык ишенимдүү өнөктөш катары «Бай Түшүм» банкын тандап алуу менен, бизнес-кардарлар ар дайым жекече мамилеге жана ыңгайлуу, пайдалуу финансылык чечимдер менен коштолгон сапаттуу тейлөөгө мүмкүнчүлүк ала алышат.