Топ-Менеджмент

Ишенбаев Максатбек  Бейшенбекович

Председатель Правления Банка

Максатбек Бейшенбекович имеет более 20 летний опыт работы  в банковской системе из них более 17 лет на руководящих должностях, является магистром в области экономики.  С 2000  по 2004 гг. он возглавлял  «Энерго Банк»,  с 2004 по 2007гг. работал в Национальном Банке Кыргызской Республики  в качестве заместителя Председателя Правления. В 2007 -2010 гг. являлся главой представительства ОАО «Банк Центр Кредит». С 2010 по 2012 гг. был Председателем Правления «Залкар банк».

До перехода на должность Председателя Правления Банка «Бай-Тушум» работал генеральным директором ОАО Страховой компании «Аю Гарант».  Награжден почетной грамотой Кыргызской Республики за вклад в развитие банковской системы.

Ишенбаев Максатбек  Бейшенбекович окончил Кыргызский Национальный университет, экономический факультет «Финансы и кредит», MBA  в Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. Кроме того, магистратуру по направлению политологии (The  Graduate School of Policy Science г. Сайтама,  Япония). Прошел обучение в Шанхайском университете финансов (Китай),  семинар  по макроэкономике в Объединенном Венском  институте (г. Вена, Австрия), а также семинар по рынку капиталов в учебном центре Центрального банка Великобритании (Лондон).

В мае этого 2018 года Максатбек Ишенбаев был назначен Председателем Совета Директоров Кыргызской Фондовой Биржи ( КФБ).

  Качкеев Мурас Рысбекович

Башкармалыктын Төрагасынын Биринчи орун басары, ошондой эле  Операциялык директор болуп саналат

Качкеев Мурас Рысбекович банк тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбага ээ. 1995- жылы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университетинин экономика жана менеджмент факультетин аяктаган.

Эмгек жолун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экономикалык Башкармалыгынын экономисти катары баштаган. Экономисттен баштап, Төлөм балансы бөлүмүнүн башчысына чейинки кызматтарды аркалаган.  2000-жылы «Эсептик-сактык компаниясы» Ачык типтеги Акционердик коомунун Башкы директорунун Орун басары жана 2007-жылдын май айынан баштап «РСК» ААКнын Башкы директорунун Биринчи Орун басары  болуп дайындалган ( кийинчирээк ААК «РСК Банк» болуп аты өзгөртүлгөн). 2010-жылдан 2013-жылга чейин «КЫРГЫЗСТАН» Коммерциялык банкынын Башкармалыгынын Төрагасы кызматында турган, андан кийин  «Кыргызстан» КБнын Директорлор Кеңешинин Төрагасы болуп шайланган.      2016-жылдан 2018-жылга чейин «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын Башкармалыгынын Төрагасы кызматын ээлеп турган.

2018-жылдын апрель айында ЖАК «Бай Түшүм» Банкынын Башкармалыгынын Төрагасынын Биринчи Орун басары, ошондой эле  Операциялык директор кызматына дайындалды.

   Ирина Валентиновна Ким 

 «Бай Түшүм» Банкынын Башкармалыгынын мүчөсү, ошондой эле   Бизнес директор болуп саналат  

Ирина Валентиновна банк тармагында 16 жылдан ашуун мезгилден бери эмгектенет, чекене насыялоо, Чакан жана Орто бизнес, корпоративдик насыялоо боюнча бир кыйла тажрыйбага ээ.  Ирина Валентиновна Кыргыз-Орус Славян Университетинин экономикалык жана юридикалык факультеттерин аяктаган. Эмгек жолун 2002-жылы «Инэксимбанк» ЖАКтан баштаган.  2004- 2007-жылдар аралыгында Чакан жана Орто бизнес Башкармалыгын жана 2007-жылдан 2009-жылга чейин «БТА Банк» ЖАКтын чекене насыялоо башкармалыгын  жетектеген. «General Distribution», ЖЧКсынын директору болуп иштеген, «Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү Фонду» ЖАКтын финансылык мекемелерди финансылоо боюнча бөлүмүн жетектеген. 2011-жылдан 2012-жылга чейин«Залкар Банк» ААКнын насыялык башкармалыгынын башчысы болгон.

2012-жылдан баштап «Бай Түшүм» Банкынын командасына Банктын Башкармалыгынын мүчөсү катары кошулуп, сатуулар башкармалыгын  жана насыялык башкармалыкты жетектеди. Банкта анын жетекчилиги алдында банк продуктуларын сатуу жана Чакан жана Орто бизнести жана корпоративдик кардарларды насыялоо боюнча жаңы тармак курулду. 2016-жылдан 2018-жылга чейин Азия Банкы ЖАКтын  Чакан жана Орто бизнести насыялоону өнүктүрүү тармагында жана «КИКБ» ЖАКтын корпоративдик ишмерчилик боюнча жетекчисинин орун басары катары эмгектенди.

2018- жылы «Бай Түшүм» Банкына Башкармалыктын мүчөсү, ошондой эле Банктын Бизнес директору кызматына кайтып келди.

Ирина Валентиновна: «Банк ишинин элементтери жана чакан ишканалардын финансылык анализдери», «Ипотекалык насыялоо», «Инвестициялык насыялоо», «Банктагы стратегиялык менеджмент.  Жогорку жана орто деңгээлдеги жетекчилер үчүн банк ишин моделдештирүү» сыяктуу адистештирилген курстардын  көптөгөн сертификаттарынын ээси

  Мухамед Жигиталыевич Джумалиев

 Башкармалыктын мүчөсү

Кыргызстандагы Эл аралык Университетин аяктаган, эл аралык укук боюнча Магистр болуп эсептелет.

Банктык, корпоративдик, эмгек жана жер багыты боюнча адистешкен профессионал юрист. Мухамед Джумалиев  өз эмгек жолун Хельветас Кыргызстан Швейцариялык ассоциациясы тарабынан ишке ашырылып жаткан LARC укуктук долбоорунун юристи катарында баштаган. «Бай Түшүм» банкынын командасына 2006-жылы кошулган, филиалдын юристи кызматынан тартып, Банктын Башкармалыгынын мүчөсүнө чейинки эмгек жолун басып өтүп келе жатат.

Банктык мыйзамдуулук тармагында укук колдонуучулук жана сот практикасы боюнча көп жылдык тажрыйбага ээ, микрокредиттик компаниядан депозиттерди тартуу боюнча лицензиясы болгон микрофинансылык компанияга, андан кийин толук банктык лицензияга ээ болгон Универсалдуу банкка трансформациялануу процессине түздөн-түз катышкан.

2017-жылдын август айынан бери юридикалык башкармалыктын башчысы, Банктын башкармалыгынын мүчөсү болуп саналат.

 

  Канат Маратбекович Курманов Башкармалыктын мүчөсү, ошондой эле насыялык тобокелдиктерди баалоо Башкармалыгынын башчысы болуп саналат

И. Раззаков атындагы Политехникалык институтту бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча  аяктаган. Чакан жана Орто бизнести микронасыялоо багытында 13 жылдан ашуун тажрыйбага ээ. «Бай Түшүм» банкынын командасына 2009-жылы кошулган, 2014-жылы Насыялоо башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп дайындалган. Насыялоо багытындагы методологиялык да, практикалык жактан да топтогон бай тажрыйбасы эске алынып, 2016-жылы Сатуулар башкармалыгынын башчысы, Башкармалыктын Төрагасынын орун басары болуп дайындалган.               2018-жылы банктын Башкармалыгынын мүчөсү, ошондой эле насыялык тобокелдиктерди баалоо башкармалыгынын башчысы кызматына дайындалган.

Кыргыз Республикасындагы Микро жана чакан финансылоо, сооданы финансылоо, контракттык финансылоо программалары жана стратегиялык менеджмент  багыттары боюнча эксперт болуп саналат. Чакан жана Орто бизнести насыялоо жана сооданы финансылоо багытын ишке бергендиги Банктагы негизги жетишкендиги болуп эсептелет.