Юридикалык жактар ​​үчүн талап кылынган депозит

Юридикалык жактардын (юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин) талап боюнча төлөнүүчү аманаты эркин накталай акча каражаттарын сактоо жана аны топтоо үчүн арналган, аманатты толуктоо жана ай сайын пайыздарды төлөө каралган.

Максаттуу аудитория:       Юридикалык жактар ​​(коммерциялык жана коммерциялык эмес, финансылык уюмдар), жеке ишкерлер.
Талап боюнча аманатты ачуу: Учурдагы эсеп келишимине кошумча келишимдин негизинде
Аманаттын валютасы: KGS
Минималдуу сумма: 500 000 сом 1 000 000 сом
Максималдуу сумма: Без ограничений Без ограничений
Жылдык пайыздык чен: Mini

500 000 – 1 млн.- 2%

1 млн. – 3 млн.- 3%

3 млн. жогору – 4%

Maxi

1 млн.- 10 млн.-    5%

10 млн. – 20 млн. – 6%

20 млн. жогору -7%

Толуктоо мүмкүнчүлүгү: Кардар тарабынан өз алдынча интернет-банкинг аркылуу
Жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү: Кардар тарабынан өз алдынча интернет-банкинг аркылуу
Пайыздарды төлөө: Ай сайын же мөөнөттүн аягында кардардын учурдагы эсебине.
Минималдуу калдыгы: 500 000 сом 1 000 000 сом