Юридикалык жактар ​​үчүн талап кылынган депозит

Юридикалык жактардын (юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин) талап боюнча төлөнүүчү депозити эркин накталай акча каражаттарын сактоо жана аны топтоо үчүн арналган, депозитти толуктоо жана ай сайын пайыздарды төлөө каралган.

Депозит ыңгайлуу, анткени кардар өзү эсептик балансты жөнгө салат, бул пайыздык киреше алууга мүмкүндүк берет.

Максаттуу аудитория:      Юридикалык жактар ​​(коммерциялык жана коммерциялык эмес, финансылык уюмдар), жеке ишкерлер.
Талап боюнча төлөнүүчү аманатты ачуу Учурдагы эсеп келишимине кошумча келишимдин негизинде
Аманат валютасы: KGS
Минималдуу сумма: 1 000 000 сом
Максималдуу сумма: Чексиз
Жылдык пайыздык чен:  1 миллиондон 5 миллионго чейин- 1,5%

5 миллиондон 10 миллионго чейин- 2%

10 миллиондон 20миллионго чейин- 3%

20 миллиондон жогору – 4%

Пайыздын чегерилиши: Орточо күндүк калдыктар боюнча пайыздарды чегерүү үстүбүздөгү жылдын аягына чейин кол коюлган Кошумча Макулдашуунун негизинде жүргүзүлөт.

Кардардын орточо суткалык балансы боюнча ай сайын өндүрүлөт*

Толуктоо мүмкүнчүлүгү: Кардар тарабынан өз алдынча интернет-банкинг аркылуу, күндөлүк эсептен Юридикалык жактар үчүн талап боюнча аманттын эсебине өндүрүлөт.
Жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү: Интернет-банкинг аркылуу кардар тарабынан Юридикалык жактар үчүн талап боюнча аманттын эсебинен учурдагы эсепке чейин өз алдынча өндүрүлөт.
Пайыздарды чегерүүнү токтотуу шарттары: Минималдуу баланс азайса, учурдагы ай үчүн бардык пайыздар жокко чыгарылат жана төлөнбөйт. (минималдуу баланска бөгөт коюуну алып салуу үчүн кардардын жазуу жүзүндөгү арызы талап кылынат). Минималдуу баланс жаңыртылган учурда пайыздар эсеп боюнча чектик сумма белгиленген учурдан тартып эсептелет.
Пайыздарды төлөө: Ай сайын же мөөнөт аяктагандан кийин кардардын учурдагы эсебине.