SMART cертификат

«Бай-Тушум» Банкы 2014, 2016 SMART Campaign сертификатына татыктуу болгон.