WESTERN UNION

Western Union – 135 жылдан ашык иш тажрыйбасы, ошондой эле акча которууларды жургүзүү үчүн кеңири жана өнүккөн тору бар, акча которуулар чөйрөсүндөгү дүйнөлүк  лидер.

Которуулар үч валютада: АКШ долларында, кыргыз сому жана россия рублдеринде жүргүзүлөт.

Негизги артыкчылыктары:

  • которууларды накталай, чек менен жана кошуу ыкмасы менен жүргүзүү мүмкүндүгү;
  • жеке жактан юридикалык дарекке каражаттарды жөнөтүү мүмкүндүгү;
  • жөнөтүүчүнүн жазуу түрүндөгү арызы боюнча которууну жок кылып алып коюу жана негизги сумманы кайтаруу;
  • белгиленген убакыттын ичинде каражаттар төлөм системасынын күнөөсү боюнча алынбай калса, тейлөө кызматынын акысын кайтарып берүү.