BTBге өтүңүз!

Насыянын шарттары:

 • Валюта: Сом.
 • Насыянын суммасы: 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин **, бирок башка каржы мекемелеринен алынган насыядан ашпайт.
 • Пайыздык чен*: башка каржы мекемелеринен алынып, иштетилген насыянын пайыздык ченинен 2% төмөн**, бирок жылдык 25% дан кем эмес жана жылдык 29,9% дан жогору эмес.
 • Каттоо убактысы: Кепилдиктин же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү астында болсо – 1 саатын ичинде; кыймылсыз мүлктүн күрөөсү астында – 1 жумуш күндүн ичинде;
 • Күрөө: 100 000 сомго чейин кошо алганда – күрөөсүз жана кепилдиксиз;  100 000 сомдон жогору – бир адамдын кепилдиги

Насыя алуучуга коюлуучу талаптар:

 • Курагы – 22 жаштан 65 жашка чейин.
 • Акыркы 3-12 айдагы туруктуу киреше булактары бар, иштеген жеринен маалымкат менен тастыкталган адамдар.
 • Туруктуу ишкердүүлүгүнүн тастыкталышы (патент, лицензия, жеке ишкердин күбөлүгү ж.б.) жана 3 айдан кем эмес жумуш стажы бар жеке ишкерлер, юридикалык жана жеке жактар.
 • Кредиттик тарых “орточодон төмөн эмес”.

Негизги документтердин тизмеси:

 • Кардардын паспорту
 • Насыя келишими + төлөө графиги (Күрөө жана кепилдик келишими, эгерде бар болсо).

Жеке жактар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары

*Эффективдүү  пайыздык чен: жылдык 33,19%