Cash кепилдигине насыя

Насыя керектөө максатында жана бизнести өнүктүрүү максатында, Банкта сакталган каражаттардын күрөөсүнө берилет.

Cash кепилдигине насыя – бул сиздин аманатыңыздын кепилдиги астында берилүүчү насыя.

Насыялоонун шарттары

  • Жашы – 18 жаштан 65 жашка чейин.
  • Кызматкерлердин иш тажрыйбасы/бизнес кылуу тажрыйбасы 3 айдан кем эмес.
  • Насыянын суммасы – 10 000 сомдон жогору
  • Насыянын мөөнөтү:

– 10 000 – 500 000 сомго чейинки насыяга 3 – 24 ай

– 500 000 сомдон жогорку насыяга 3 – 36 ай

Пайыздык чен: “Бай Түшүм” Банкындагы учурдагы аманатыңыздын пайыздык ченине жараша

Төлөө графиги: Аннуитеттик же жеке график

Насыяны камсыздоо:

“Бай Түшүм” Банкында ачылган эсебиңизде/аманатыңызда ачылган кача каражаттары

Накталай акча менен камсыздоо:

  • Насыянын валютасында 100% накталай
  • Насыя валютасынан башка валютада 120% га накталай

Жеке жактар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары

* Эффетивдүү пайыздык чен: “Бай Түшүм” Банкындагы учурдагы аманатыңыздын пайыздык ченине жараша