”Оңой” насыясы

Насыя шарттары:

 • Валюта: сом;
 • Насыянын суммасы: насыянын минималдуу суммасы 5 000 сом; насыянын максималдуу суммасы – 50 000 сом
 • Пайыздык чен*: 0%
 • Насыянын мөөнөтү: 1 айдан 6 айга чейин
 • Иштетүү убактысы: 30 мүнөттүн ичинде
 • Берүү шарттары: кардардын Бишкек жана Ош шаарларындагы кеңселеринен тышкары Банктын кеңселерине кайрылуусу
 • Эсепке чегерүү үчүн/ накталай берүү үчүн комиссия:
  насыянын мөөнөтү 1 ай менен – ​​комиссия 4%;
  насыянын мөөнөтү 2 ай менен – ​​комиссия 8%;
  насыянын мөөнөтү 3 ай менен – ​​комиссия 10%
  насыянын мөөнөтү 4 ай менен – ​​комиссия 12%;
  насыянын мөөнөтү 5 ай менен – ​​комиссия 14%;
  насыянын мөөнөтү 6 ай менен – ​​комиссия 16%;

Насыя алуучуга коюлуучу талаптар:

 • Жашы – 22 жаштан 65 жашка чейин;
 • Насыялык тарых “ортодон төмөн эмес”;

Негизги документтердин тизмеси:

 • Кардардын паспорту (насыя алуу үчүн арыз берилген аймакта Зайымчынын жашоого уруксаты жок болгон учурда, иш жүзүндө жашаган жеринен маалымкат көрсөтүү зарыл)