«Эксклюзив» аманаты

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 5000 KGS; 100 USD
  • Толуктоонун/алуунун минималдуу суммасы: 1000 KGS; 50 USD
  • Толуктоонун максималдуу суммасы: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 90 күн калганга чейинкиден башка, чектөөсүз;
  • Төмөндөгүс калдык: 5000 KGS; 100 USD
  • Акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алуу мүмкүндүгү: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 90 күн калганга чейинкиден башка, төмөндөгүс калдыкты чыгаргандан кийин, аманаттын суммасынан 50%;
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)
  • Пайыздар мөөнөтү аяктаганда төлөнөт
Валютасы 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай жана андан көп
KGS 3% 4% 5,5%
 USD  1% 1%  1.5%

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына жана депозиттин сакталуу мөөнөтүнүн аралыгында анын кандайдыр бир бөлүгүн алып турганына  (эгерде болсо) ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен  жылдык 1%-1,51%ды  чет элдик валюта менен, 3,04%-6,17%ды  сом менен түзөт.