”BTB Dordoi” аманаты

“BTB Dordoi” аманаты кичи жана орто бизнестин өкүлдөрүнө, жеке ишкерлерге, айылдык кожолуктарга жана жеке адамдарга арналган.

Аманатчылардын жашы: 25 жаштан 55 жашка чейин, узак мөөнөттүү аманатка муктаж болгондор.

Аманат валютасы KGS
Минималдуу сумма: 100 000 сом
Максималдуу сумма: каралган эмес
Минималдуу толуктоо суммасы: 5 000 сом
Келишимдин бүткүл мезгили үчүн топтоонун максималдуу суммасы: 5 000 000 сом
Аманат мөөнөтү: 5 лет
жылдык пайыздык чен: 10%
Толуктоо мүмкүнчүлүгү: Аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин 90 күндүк мөөнөттөн башкасы
Жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү: жок
пайыздарды төлөө: Ай сайын же аманаттын мөөнөттүн аягында
Кыскарбаган калдык жок