«Сиздин капитал» аманаты

«Сиздин капитал» – андан баары баштала турган салым

Капитал эмнеден башталат? Банкта депозитти ачуудан!

Ооба-ооба, эгерде азыр Сизде миллион жок болсо дагы, акчага карата рационалдуу мамиледен жана аларды банкка жайгаштыруудан улам, бир нече убакыттан кийин сиз максатыңызга жакыныраак болуп каласыз. Жана качандыр-бир анча чоң эмес сумма жакшы пайыздык ченден улам старт-ап үчүн же олуттуу сатып алуу үчүн толук кандуу капитал боло алат.

«Бай Түшүм» банкы Сизге өзүндө салым ачууну сунуштайт. Кандай пайыздык ченди тандоо керек? «Бай Түшүм» «Сиздин капиталды» сунуштайт.  Ал, Сиздин топтоолоруңузду аккумуляциялоо жана көбөйтүү үчүн башкаларга караганда жакшы дал келип турат. Кичинекей суммадан баштоого болот: депозитти ачуу үчүн, 1000 сом (же рубль), же болбосо 50 доллар (же евро) жеткиликтүү. Акчаны мезгилинен мурда чыгарып алууга азгырылбоо үчүн, пайыздарын төлөө мөөнөттүн аягына караштырылган, болгондо дагы капитализациясы менен. Ал эми эгерде сиз депозитти жабуу үчүн убагында келүүнү унутуп калсаңыз, анда жагымдуу таң каласыз: автоматтык узартуу караштырылган, жана Сиздин акчаңыз тыныгуусуз иштеп турушат.

Мөөнөтү жана жылдык пайыздык чени:

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 5,5% 7,5% 8,5% 9,5% 12% 12%
USD

  –

1% 1,5% 1,5% 1.5% 2%
RUB

  –

EUR

Аманаттын шарттары:

– аманатты ачуу үчүн минималдуу сумма: 1000 сом; 1000 рубль; 50 доллар; 50 евро;

– пайыздарын капиталдаштыруу;

– толуктоо/чыгарып алуу мүмкүндүгү: караштырылган эмес;

– пайыздарын мөөнөтүнүн аягында төлөө;

– мөөнөтүнөн мурун бузуу учурунда пайыздар талап кылууга чейинки аманат чени боюнча төлөнүп берилет;

– автоматтык узартуу.

Пайдалуу депозитти тариздетүүнү каалайсызбы? Мында билдирме калтырыңыз.

Биздин калькулятор Сизге салынуучу суммага жана мөөнөтүнө жараша мүмкүн болгон пайыздарды эсептөөгө мында жардам берет.

Натыйжалуу пайыздык чен жекече түрдө ар бир депозит боюнча эсептелет жана баштапкы салымдан, депозитти сактоо мөөнөтүнөн, депозитти сактоо мөөнөтү ичиндеги кошумча салымдардын суммасынан көз каранды болот.

Депозиттер боюнча натыйжалуу чен чет өлкө валютасындагы жылдык 1.01% -2.04%, улуттук валютадагы 3.50%-9.79% түзүп турат.

Депозитти ачуу учурунда эмнени билүү керек?

1 000 000 (бир миллион) сомдон жогору суммадагы депозиттер боюнча пайыздык чендер банк тарабынан жекече аныкталышы мүмкүн.