«Сиздин капитал» аманаты

«Сиздин капитал» аманаты, эсептелген пайыздарды ай сайын капитализациялоо менен башка аманаттардан пайдалуу айырмаланып турат, бул максималдуу киреше алууга мүмкүндүк берет. Аманат боюнча пайыздар ай сайын эсептелет жана алар аманаттын негизги суммасына кошулат, натыйжада, жыйынтык кирешени көбөйтөт.

Мөөнөтү жана жылдык пайыздык чени:

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай
KGS

3%

5%

7%

9%

USD

1%

1.5%

2%

RUB

EUR

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 1000 KGS; 1000 RUB; 50 USD; 50 EUR;
  • Толуктоонун/алуунун минималдуу суммасы: каралган эмес
  • Пайыздар мөөнөтү аяктаганда төлөнөт
  • Мөөнөтүнөн мурда келишимди бузуу учурунда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү аманаттын пайыздык чени боюнча төлөнөт.
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына жана депозиттин сакталуу мөөнөтүнүн аралыгында анын кандайдыр бир бөлүгүн алып турганына (эгерде болсо) ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен жылдык 1.01%-2.04%ды чет элдик валюта менен, 3.5%-9.79%ды сом менен түзөт.