«Бай Түшүм» банкынын айлык маяна долбоорунун бардык катышуучулары үчүн эң сонун жаңылык!

03.10.2018

Эми «Бай Түшүм» банкы чыгарган карточкага айлык маяна алуучулардын баардыгы

пайыздар боюнча жеңилдиктер менен насыя ала алышат:

3% жеңилдиги менен күрөөсүз насыя

1 млн. сом өлчөмүнө чейинки күрөөлүү насыялар  —  1% жеңилдиги менен

Сунуш бүткүл Кыргызстан боюнча колдонулат.