«ЫЛДАМ» – банктык эсеп ачпастан акча которуулардын жаңы системасы

14.01.2013

«Бай-Түшүм жана Партнерлор» Микрофинансы банкы эсеп ачпастан акча которуулардын жаңы «ЫЛДАМ» системасы менен пайдаланууну сунуш кылат. Система, банктык эсеп ачпастан бүтүндөй Кыргызстан боюнча тез акча которууларды жүргүзөт. Эмне үчүн «Бай-Түшүм жана Партнерлор»?

  • Тарифтери төмөн. Которуулар үчүн комиссиясы:    – сом менен – которуунун суммасынан 0,1%, мин. 20 сом     – чет элдик валютада – 0,2%, мин. 20 сом.
  • Которууларды KGS,USD, RUB, EUR валюталарында жүргүзүүгө болот
  • Акча которууларды суммасы боюнча чектөөсүз жүргүзүү
  • Которууну жеткирүүнүн тездиги – 2 мүнөт
  • Банктын кеңири филиалдык тору
  • Оперативдүүлүк жана коопсуздук

«Ылдам» системасы боюнча акчаларды которуу үчүн паспортту гана берүү керек.

Биздин даректер:

Башкы кеңсе: Бишкек ш., Үмөталиев көч.,76 , тел.: +996 (312) 90 04 64

Бишкек филиалы: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 119, тел.: +996 (312)31 07 28, 43 98 35, 68 08 06 

Ош филиалы: Ош ш., Курманжан Датка көч., 180а, тел.: +996 (3222) 5 64 61, 2 10 96,

Джалал-Абад филиалы: Джалал-Абад ш., Б.Осмонов көч., 30а, тел.: +996 (3722) 7 16 23

Баткен филиалы: Баткен ш., Сайдиман ажы көч., 7, тел.: +996 (3622) 5 05 37, 5 08 91

Талас филиалы: Талас ш., Бердике Баатыр көч., 204, тел.: +996 (3422) 5 59 44, 5 59 00

Нарын филиалы: Нарын ш., С. Жакыпов көч., 1, тел.: +996 (3522) 5 31 06

Каракол филиалы: Каракол ш., Гебзе көч., 126, тел:+996 (3922) 5-20-67; 6-01-57;