Visa Business жана Visa Prepaid карталары боюнча банктын тарифтерине өзгөртүүлөр киргизилди

28.07.2017

Урматтуу кардарлар, 2017-жылдын 08-августунан баштап, карталар боюнча төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилгендигин эсиңиздерге алууңуздарды өтүнөбүз:

  1. Visa Business карталары боюнча:
 Visa Business төлөм картасын тейлөө                                                        KGS USD
Транзакциялык

комиссиялар

 Банктын банкоматтарынан накталайга алмаштыруу 0,40% 0,50%
 Башка банкоматтардан накталайга алмаштыруу 1% (min 200) 1% (min 4)
  1. Visa Prepaid карталары боюнча:
   Visa Prepaid төлөм  картасын тейлөө                                                                                                          KGS USD
Транзакциялык

комиссиялар

Банктын банкоматтарынан накталайга алмаштыруу 0,3% 0,5%
Башка банкоматтардан накталайга алмаштыруу 1% (min 200) 1% (min 4)

Суроолор пайда болгон учурда байланыш борборуна: (312) 905 805 телефону боюнча чалсаңыздар болот.