Банктын тарифтерине кошумчалар киргизилди

19.03.2018

Урматтуу кардарлар, 2018-жылдын 19-мартынан баштап, Банктын тарифтерине төмөндөгүдөй кошумчалар киргизилгендигин эске алууңуздарды өтүнөбүз:

пункт 1.10 Интернет-Банкингке кирүү үчүн e-token берүү – 2500 сом

пункт 1.11  Интернет Банкингке кирүү үчүн SMS аркылуу бир жолку паролду колдонуу- акысыз

Жеке жактар үчүн Банктын тарифтери

Юридикалык жактар үчүн Банктын тарифтери