Иш сапарлар жашоо образына айланган адамдар үчүн Visa Business!

24.01.2024

Visa Business кандай мүмкүндүк берет?
🔸 жеке жана бизнес чыгымдарын бөлүү,
🔸 кеңсе жабдуулары, кеңсе буюмдары, ишкананын коммуналдык кызматтары үчүн төлөөгө,
🔸 компаниянын эсептешүү операцияларын жүргүзүү.

Visa картаны жеткиликтүү тарифтер боюнча биздин банктан тариздөөгө болот!