Маанилүү маалымат!

15.09.2023

Урматтуу кардарлар,

“СК №050-07-56”  Банктын кеңсеси 2023-жылдын 12-сентябрында техникалык иштерге байланыштуу Баткен областы, Интернационал айылы, көч. Жумабаева 50, иштебейт.

Убактылуу ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз.