Россиядан Кыргыз Республикасына акча которууларга чектөө киргизилди.

30.04.2019

РФнын улуттук банкы 2019-жылдын 16-апрелинде Россиядан Кыргыз Республикасына акча которууларга чектөө киргизди. Эми кардарлар Россия Федерациясынан 30 күн ичинде 100 000 рубльдан бир жолу жана андан ашык акча которо албайт. Бул Россиянын аймагындагы бардык акча которуу системаларына катыштуу.