“Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК тарабында техникалык иштер

23.08.2022

Урматтуу кардарлар

2022-жылдын 25-августунда саат 00:40тан 06:00гө чейин “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК тарабынан техникалык иштерди жүргүзүү пландалып жатканын билдиребиз. Ушуга байланыштуу, ELCART/VISA/UPI/NSPC/MasterCard төлөм системалары (анын ичинде бардык кызматтар жана SMS эскертүүлөр), ошондой эле бардык перифериялык түзүлүштөр жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде жеткиликтүү болбойт.

Сураныч, бул маалыматты эске алыңыз.

Түшүнүү үчүн рахмат!