Соода эквайринги багыты боюнча биздин өнөктөш болуңуз

08.02.2017

Бүткүл дүйнө накталай эмес эсептешүүлөргө өтүп жаткан бүгүнкү күндө дүкөндө же офисте POS-терминалдын болуусу, бул өзүнчө бир жакшы жөрөлгө. Соода эквайринги багыты боюнча биздин өнөктөшүбүз болуу менен, Сиз азыркы заманбап POS-терминалды гана албастан, анда персоналды  иштөөгө окутууга да ээ болосуз.

Биздин Банкта соода-сервистик ишканалар үчүн ийкемдүү тариф жана жеңилдиктердин топтому колдонулат: www.baitushum.kg/ru/become-a-partner/acquiring.

Рисунок1