Биздин банктын эң жашыл акциясы «Келечектин Дарагы» ? «Деревья для Будущего» ? «Trees for the Future» аягына чыкты.

02.05.2019

Бул жазда биз мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык жайларга 476 жемиштүү көчөттөрдү, 170 теректи, 99 ак кайың жана 1 257 розаларды отургузуп, жашылдандырдык. Кыргызстандын келечектеги урпактары жана мугалимдер бардык 2 074 көчөттөрдү көрө алат.?

Акцияга кошулган кесиптештерге алкыш билдиребиз. Сиздердин аракеттериңиз жана жардамдарыңыз болбосо, бул акцияны жөн гана ишке ашыра албайт болчук!

#GreenLife #ДеревьядляБудущего #КелечектинДарагы#TreesfortheFuture