Аманат акциясы улантылат:Көз ирмемдеги киреше- пайыздар алдын-ала төлөнөт!

28.01.2015

Урматтуу кардарлар! “Бай Түшүм” Банкы Сиздерге жеке жактардын аманаттары боюнча пайыздык ставкаларды дагы жогорулаткандыгы тууралуу кубануу менен кабарлайт жана Сиздерге атайын жаңы  “Көз ирмемдеги киреше – пайыздар алдын-ала төлөнөт!” аманатын сунуштайт!

Бул аманаттар боюнча учурдагы пайыздык ставкаларга кошумча Банк Сиздерге жогорку пайыздарды сунуш кылат. Андан тышкары пайдалуу шарты – акча каражатыңызды жайгаштырган бүткүл мөөнөт үчүн бардык пайыздарды Сиз ошол замат, аманатты тапшырган күнү ала аласыз!*

Аманаттын иштөө мөөнөтү жана жылдык пайыздык ставкалары:

Валютасы

KGS

1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Колдонуудагы пайыздар

1%

3,5%

7%

8%

11%

12%

12.5%

Акция учурундагы кошумча пайыздар

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3.5%

Бардыгы

 

4%

6,5%

10%

11%

14%

15%

16

* – Пайыздарды төлөө боюнча шарттар:

  • Аманаттын суммасы 1 000 000 сомго чейин болсо – 1 жыл мөөнөт үчүн  бардык пайыздар  – алдын-ала берилет
  • Аманаттын суммасы 1 000 000 сомдон жогору болсо 6 ай мөөнөт үчүн  бардык пайыздар – алдын-ала берилет
Валютасы

USD

1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Колдонуудагы пайыздар

1%

2%

3%

4%

6%

8%

9%

Мөөнөтүнөн мурда токтотулса: Аманат келишимдин иштөө мөөнөтүнөн мурда талап кылынса, пайыздык кирешелер аманатты сактоонун факт түрүндөгү колдонулуп жаткан пайыздык ставкасынын 50% өлчөмүндөгү эсеп менен төлөнөт. Бул учурда мөөнөттүү аманат боюнча мурда төлөнгөн пайыздар кайтарылып берилип жаткан аманаттын негизги суммасынан кармалып калат.