5-апрелден тарта жеке жана юридикалык жактар ​​үчүн акциянын алкагында тарифтер күчүнө кирет

25.03.2024

Урматтуу кардарлар,

2024-жылдын 5-апрелинен тарта 2024-жылдын 4-майынан 30-апрелине чейин акциянын алкагында жеке жана юридикалык жактар ​​үчүн тарифтер күчүнө кирерин маалымдайбыз:

Юридикалык жактар ​​жана жеке ишкерлер үчүн тарифтер:

Кызматтын аталышы Учурдагы тариф Жаңы тариф
1 Кыргыз Республикасынын резидент-юридикалык жактарына эсеп ачуу 500 сом 200 сом
2 Кыргыз Республикасынын резиденттери – юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн эсеп ачуу (VIP) 1000 сом 500 сом
3 Айлык долбоорлорунун алкагында (Элкарт карталары, VISA):

Карта эсебине акча каражаттарын чегерүү (коммерциялык уюмдан же келишим боюнча карталык эсептин ээсинен комиссия алынат)

0-0,3% 0,0%
4 Картаны жылдык тейлөөсү (1-жыл) Элкарт 100 сом

VISA 500 сом

акысыз

акысыз

* Башка шарттар юридикалык жактар ​​үчүн «Бай Түшүм» Банкынын Visa жана Элкарт төлөм карталарынын тарифтерине жана эмгек акы долбоорлоруна ылайык.

Жеке жактар ​​үчүн тарифтер:

Кызматтын аталышы Учурдагы тариф Жаңы тариф
1 Жеке жактар үчүн VISA Gold төлөм карталары боюнча минималдуу калдык 500 сом 0 сом
2 Картаны жылдык тейлөөсү (1-жыл) Элкарт 200 сом

VISA 500 сом

акысыз

акысыз

*Башка шарттар жеке жактар үчүн «Бай Түшүм» Банкы ААКнын Visa жана Элкарт төлөм карталарынын тарифтерине ылайык.