Абдан пайдалуу пайыздык чен менен акчаңызды 6 айга жайгаштырыңыз!

09.02.2018

Жарым жылдан кийин керектеле турган топтогон акча каражатыңыз барбы?

Анда аны «Бай Түшүм» Банкынын депозитине сактап, өзүңүздү коопсуз кармаңыз.

Мисалы, «Бай Түшүм» – Пайдалуу» депозитине 6 айга 100 000 сом жайгаштырып, мөөнөтү аяктаганда 103 500 сом, 200 000 сом жайгаштырсаңыз – 207 000 ала аласыз.

А эгерде акчаңыз 2 жылга чейин бош болсо, анда өзгөчө азгырыктуу жылдык 11,5% пайыздык ченди пайдалансаңыз болот.  Мында 100 000 сом мөөнөтү аяктаган учурда – 123 000 сомго, а 200 000 сом – 246 000 сомго айланат. Бул акчаны үйдө кармаганга караганда алда канча пайдалуу бекен?