Энергосарамжал насыясы менен бирге энергонатыйжалуу иштерди жүргүз

13.02.2017

Үйүңүздү жылуулоо, жылуулагычтарды энергонатыйжалуу жабдууларга алмаштыруу, жогорку КПД менен меш жана күн энергиясы аркылуу суу жылыткычтарды орнотуу жөнүндө ойлонуп жатасызбы? Бул оюңузду «Энергосарамжал» насыясы менен ишке ашырууга болот.  Буга кошумча Kyrseffтин адистери Кыргызстандын шартында алда канча натыйжалуу боло турган вариантын тандап алууга кеп-кеңештик жардамын көрсөтүшөт.

Бул пайдалуу сунушту эми жеке турак жай ээлери гана эмес, ишканалар да пайдаланышса болот.

(0312) 905 805 ☎телефону боюнча чалып, көбүрөөк билип алыңыз.

Рисунок3