Банктын тарифтеринин өзгөрүшү

20.10.2016

Урматтуу кардарлар! 2016-жылдын 1-ноябрынан баштап, юридикалык жактар, жекече ишкерлер жана жеке жактар үчүн банктын тарифтеринин 3.5 пунктуна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөргө ылайык, накталай эмес төлөмдөр үчүн (чет элдик валюта менен андан ары которуу эсеби үчүн акча каражатынын накталай төлөмү)  акча каражатын 30 күндөн көп убакытка сактаган шартта АКШ доллары жана Евро эсептеринен комиссия кармалбайт.