Депозитти жайгаштыраар замат үстөк пайыздарын алыңыз!

18.09.2017

– Депозитпи? Аны узакка күтүүгө туура келет! Үстөк пайыздарын алуу үчүн бүтүндөй бир жыл күтүү керек!

– А пайыздарын ошол замат, аманатты жайгаштырган күнү алса кандай болот?

– Ошентсе да болот бекен?

–Болот! Ал үчүн «Бай Түшүм» банкына келип, «Пайыздар алдын-ала төлөнөт» («Проценты вперед») депозитин тандоо керек. Бир жылдык депозитке 100 000 сом жайгаштырсаңыз – 11 000 сомду, 200 000 сом жайгаштырсаңыз – 22 000 сомду ошол замат алууга болот. Баары жөнөкөй!

Сунуштар чектелүү. Мүмкүнчүлүктү пайдаланууга шашылыңыздар ?

Рисунок14