Cиз үчүн ыңгайлуу жол менен насыя төлөңүз!

05.09.2021

Заманбап технологиялар үйдөн чыкпастан акча которууга жана насыя төлөмдөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет! ⁣⁣⁣⠀

⁣Компьютер жана уюлдук телефонуңуз аркылуу болгону эки жаңсоо менен төлөмдөрдү төлөңүз.⁣⁣⠀

? Төмөндөгү тиркемелер аркылуу: ⁣⁣⠀⁣⁣

? Мобилдик банкинг⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? BTB Express (россиялык картадан төлөм жүргүзүүдө)⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? MBank Online⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Элкарт Мобайл (каалаган банктын Элкарт картасынан төлөө учурунда)⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? VISA Direct⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Золотая Корона (насыяны төлөө үчүн “Золотая Корона” акча котору системасы аркылуу алынган каражатты жөнөтүү керек болсо)⁣⁣⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

? Мындан сырткары:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? “Бай Түшүм” банкынын Интернет-банкинги⁣⁣⠀

⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Мобилдик капчыктар:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? О! Деньги⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Balance.kg⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? UMAI⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Компаньон ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣⁣⁣⠀

?Ошондой эле сизге жакын терминалдар аркылуу:⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Pay24⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? UMAI⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? Оңой⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? QuickPay⁣⁣⠀⁣⁣⠀

? О!⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣⠀