Cиз үчүн ыңгайлуу жол менен насыя төлөңүз!

05.09.2021

Заманбап технологиялар үйдөн чыкпастан акча которууга жана насыя төлөмдөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет! ⁣⁣⁣⠀

⁣Компьютер жана уюлдук телефонуңуз аркылуу болгону эки жаңсоо менен төлөмдөрдү төлөңүз.⁣⁣⠀

📌 Төмөндөгү тиркемелер аркылуу: ⁣⁣⠀⁣⁣

🔸 Мобилдик банкинг⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 BTB Express (россиялык картадан төлөм жүргүзүүдө)⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 MBank Online⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Элкарт Мобайл (каалаган банктын Элкарт картасынан төлөө учурунда)⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 VISA Direct⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Золотая Корона (насыяны төлөө үчүн “Золотая Корона” акча котору системасы аркылуу алынган каражатты жөнөтүү керек болсо)⁣⁣⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

📌 Мындан сырткары:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 “Бай Түшүм” банкынын Интернет-банкинги⁣⁣⠀

⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

📌 Мобилдик капчыктар:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 О! Деньги⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Balance.kg⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 UMAI⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Компаньон ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣⁣⁣⠀

📌Ошондой эле сизге жакын терминалдар аркылуу:⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Pay24⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 UMAI⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 Оңой⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 QuickPay⁣⁣⠀⁣⁣⠀

🔸 О!⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣⠀