Чакан жана орто бизнес үчүн Овердрафт

08.01.2018

Чакан жана орто бизнес үчүн Овердрафт – каржылоодогу кыска мөөнөттүү муктаждыктарды жабууга мүмкүнчүлүк берүүчү ыңгайлуу продукт, муну менен бирге каражаттын натыйжасыз пайдаланылгандыгы үчүн ашыкча төлөмдөр болбойт. 500 миң сом өлчөмгө чейин овердрафтты күрөөсүз каттоодон өткөрүүгө болот.

  • Банктын учурдагы кардарлары сыяктуу эле, жаңы кардарлары үчүн да жеткиликтүү
  • Сиз Овердрафтты пайдаланган күндөрүңүз үчүн гана төлөйсүз
  • Насыя эсепке түшкөн ар кандай акча каржатынын эсебинен автоматтык түрдө жоюлат
  • Ар ай сайын нөлгө түшүрүү боюнча талап коюлбайт
  • Эгерде овердрафт аяктоо датасына карата толук жоюлган болсо, анда автоматтык түрдө  пролонгация жүргүзүлөт жана бул ыңгайлуу продукту Сиз кайра-кайра пайдаланып турсаңыз болот.

(0312) 905 805 – телефону боюнча кеңири маалымат алыңыз.