Айлык маянадан 100%га чейин овердрафтты каттоодон өткөрүңүз

12.04.2017

Барган сайын улам көбүрөөк кыргызстандыктар «Бай Түшүм» банкынын VISA картасына айлык маяналарын алышууда. Бул абдан ыңгайлуу. Муну менен бирге, банктын айлык маяна долбооруна катышуу—документтерди, күрөөлүк мүлктөрдү же кепилдик берүүчүлөрдү чогултууну талап кылбаган кыска мөөнөттүү насыяны, овердрафтты пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзөт. Овердрафттын өлчөмү айлык маянанын 100 %на чейин жетиши мүмкүн, ал эми мындай насыянын пайыздык  чени, колдонулуп жаткан акциянын алкагында, айына 2 %ды түзөт.

Овердрафт –бул баланс нөл болгон учурда да сатып алууларды жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүгү!

сайт