Акционерлердин жылдык чогулушу

07.03.2022

Ушуну менен «Бай Түшүм» Банкы ААКсы 2022-жылдын 30-мартында Бишкек ш., көч. Үмөталиева, 76 «Бай-Түшүм» ААК Банкынын акционерлеринин жалпы жылдык чогулушу өтөрүн кабарлайт.

Күн тартиби менен бул жерден таанышууга болот.