Накталайга алмаштырууну комиссиясы жок жүргүзүү  үчүн өзүңүздүн банктын банкоматын издөөдөн чарчадыңызбы?

17.08.2018

«Бай Түшүм» банкында өзүңүз үчүн Visa ачыңыз. Бул Visaны бардык өлкөлөрдүн бардык банктарынын банкоматтарынан айына эки жолу акысыз алмаштырууга болот! Анан албетте, «Бай Түшүм» банкынын банкоматтарынан накталайга алмаштыруу бардык учурда АКЫСЫЗ жүргүзүлөт.

Буга кошумча, картадагы сомдук калдыктарга ай сайын жылдык 5% чегерилип турат.

Каттоодон өтүү үчүн паспорт гана керек.

Visa карталарын тейлөө боюнча тарифтер менен ушул жерден таанышууга болот:

https://www.baitushum.kg/ru/retail-banking/visa/