SWIFT төлөмдөрү үчүн жаңы тарифтер

30.03.2022

Урматтуу кардарлар,

2022-жылдын 11-апрелинен тартып SWIFT чыгуучу төлөмдөрүнүн үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирерин билдиребиз.

OUR чыгуучу төлөмдөр
Банктын кеңсесинде АКШ Долл. (USD)   0,2% min 30 USD, max 250 USD
EUR 0,2% min 30 EUR, max 250 EUR
Интернет-банкинг аркылуу АКШ Долл. (USD)   0,18% min 25 USD, max 230 USD
EUR 0,18% min 25 EUR, max 230 EUR
BEN чыгуучу төлөмдөр
Банктын кеңсесинде АКШ Долл. (USD) 30 USD не зависимости от суммы
EUR 30 EUR не зависимости от суммы
Интернет-банкинг аркылуу АКШ Долл. (USD) 25 USD не зависимости от суммы
EUR 25 EUR не зависимости от суммы
SHA чыгуучу төлөмдөр
Банктын кеңсесинде АКШ Долл. (USD) 30 USD не зависимости от суммы
EUR 30 EUR не зависимости от суммы
Интернет-банкинг аркылуу АКШ Долл. (USD) 25 USD не зависимости от суммы
EUR 25 EUR не зависимости от суммы