Банктын жаңы тарифтер

04.06.2013

Урматтуу кардарлар,

2013-жылдын 10июнунан тартып Банктын жаңы тарифтери күчүнө кирет. Тарифтер менен Банктын кеңселеринен же Банктын www.baitushum.kg расмий сайтынан таанышууга болот.

Суроолор болсо, Сиз кардарлар менен иштөө боюнча адистерге же (312) 905 805 телефону боюнча кайрылсаңыздар болот.

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн Банктын тарифтери

Жеке жактар ҮчҮн Банктын тарифтери