1-марттан баштап депозиттер боюнча жаңы чен өлчөмдөр колдонула баштайт

15.02.2017

Урматтуу кардарлар, 2017-жылдын 1-мартынан баштап, депозиттер боюнча жаңы чен өлчөмдөр колдонула тургандыгын ушул билдирүү аркылуу Сиздерге маалымдайбыз:

Жеке жактар үчүн:

Депозиттин аталышы   мөөнөтү KGS USD RUB EUR
“Сиздин капитал” 3 4,0%  0,5%
6 7,0% 1,0%
9 8,0%  1,5%
12 10,0% 2,0% 1,5% 1,5%
18  11,0%  2,5% 2,5% 2,0%
24 12,5% 2,5% 3,5% 2,5%
“Эксклюзив” 6 6,0% 0,5%
9 7,0%  1,0%
12 9,0%  1,0%
18 и > 10,5% 1,5%
“Бай-Тушум” 3  3,0%
6  8,0%  
9 10,0
12  12,0% 3,0% 2,0%
18  13,0% 3,5% 3,0%
24  14,0% 4,0% 4,0%
Расти большой  12  11,0% 2,0% 3,5%
24  13,0% 3,0%   4,0%
36  14,0% 3,0%   4,0%
48  14,0% 3,0%   4,0%
60 и >  14,0% 3,0%   4,0%

Юридикалык жактар үчүн:

Депозиттин аталышы мөөнөтү KGS USD RUB EUR
Топтолуучу

 1 000 000 сомго чейинки депозит

 

1 1,0%
3 2,5%
6 5,5%
9 6,0%
12 11,5% 2,0% 1,5%
18 12,5% 2,0%- 1,5%
Топтолуучу депозит  

1 000 000 сомдон

5 000 000 сомго чейин

1 1,0%
3 2,5%
6 5,5%
9 6,0%
12 12,0% 2,5% 1,5%
18 13,0% 2,5% 1,5%
Мөөнөттүү депозит   

1 000 000 сомго чейин

1 1,0%
3 2,5%
6 5,5%
9 6,0%
12 12,0% 2% 1,5%
18 13,5% 2% 2,0%
Мөөнөттүү депозит  

1 000 000 сомдон 5 000 000 сомго чейин

1 1,0%
3 3,0%
6 6,5%
9 7,0%
12 13,0% 2,5% 1,5%
18 14,0% 2,5% 2,0%

Юридикалык жактар үчүн 5 000 000 сомдон жогорку суммадагы депозиттер боюнча жекече шарттар колдонулат.