1- майдан баштап депозиттер боюнча чен өлчөмдөр өзгөртүлөт

18.04.2017

Урматтуу кардарлар, 2017-жылдын 1-майынан баштап депозиттер боюнча жаңы чен өлчөмдөр колдонула тургандыгын маалымдайбыз:

Жеке жактар үчүн:

Депозиттин аталышы мөөнөтү  KGS  USD  RUB  EUR
“Сиздин капитал” 3  2% 0,5%    
6  5% 1%  
9  7% 1,5%  
12  9% 2% 1,5%  1,5%
“Эксклюзив” 6 3%  0,5%    
9 4,5%  1%    
12 6%  1%    
18 6,5%  1,5%    
18 и > 7,5%  1,5%    
“Бай-Тушум” 3 3%    
6 8%    
9 10%    
12 12% 2% 2%  
18 13% 3% 3%  
24 14% 3,5% 4%  
“Чоңойуп өс” 12  10% 2%  1,5%
24  12% 3%  2%
36  13%  3%  2%
Юридикалык жактар үчүн:        
Депозиттин аталышы мөөнөтү  KGS  USD  RUB  EUR
 

Топтолуучу
1 000 000 сомго чейинки депозит

 

1
3 2,5%
6 5,5%
9 6%
12 10% 2% 1,5%
18 11% 2% 1,5%
Топтолуучу депозит
1 000 000 сомдон5 000 000 сомго чейин 5 млн. сомдон жогорку суммадагы депозиттер боюнча жекече шарттар колдонулат
1
3 2,5%
6 5,5%
9 6,0%
12 11% 2,5% 1,5%
18 12% 2,5% 1,5%
Мөөнөттүү депозит
1 000 000 сомго чейин
1 1%
3 2,5%
6 5,5%
9 6%
12 10,5% 2% 1,5%
18 11,5% 2% 2%
Мөөнөттүү депозит
1 000 000 сомдон 5 000 000 сомго чейин5 млн. сомдон жогорку суммадагы депозиттер боюнча жекече шарттар колдонулат
1 1%
3 3%
6 6,5%
9 7%
12 12% 2,5% 1,5%
18 13% 2,5% 2%