Нарын шаарындагы сатуу бөлүмүнүн башчысын биздин командага чакырабыз

25.09.2023

Жумуш издөөчүдөн эмнени күтөбүз:
Жогорку экономикалык билим
Банкта, ФКМде 3 жылдан кем эмес, жетекчилик кызматта 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы
Долбоорлорду финансылык талдоонун принциптерин жана методологиясын билүү
Банк продуктыларын илгерилетүү жана сатуу боюнча тажрыйбанын болушу
Иш сапарларына даяр болуу
Кыргыз жана орус тилдерин билүү милдеттүү, англис тилин билүү-артыкчылык

Эмне сунуштайбыз:
КР ЭК ылайык ишке орноштуруу
Командировкалык чыгымдарды төлөө
Жумуш сапарлары үчүн кызматтык унаа
Корпоративдик уюлдук байланыш
Сиздин кесиптик деңгээлиңизге татыктуу эмгек акы
Банктын эсебинен окуу мүмкүнчүлүгү
Корпоративдик спорт

Резюме сөзсүз түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен төмөнкү электрондук дарекке жөнөтүлүшү керек hr@baitushum.kg

Аңгемелешүүгө бош кызмат ордуна коюлган талаптарга туура келген талапкерлер чакырылат.